İklim Değişikliği Hakkında

Değerli Müşterilerimiz,

IAF (Uluslararası Akreditasyon Forumu) ve ISO (Uluslararası Standardizasyon Kuruluşu) 22.02.2024 tarihinde iklim değişikliği hususlarının yönetim sistemi standartlarına eklenmesine ilişkin ortak bir tebliğ yayınlamıştır. Buna göre mevcut, yeni geliştirilmekte olan ve revize edilecek tüm yönetim standartlarına aşağıda yer alan iki yeni ifade eklenmektedir;

  • ‘’Kuruluş iklim değişikliği ile ilgili bir husus olup olmadığını belirlemelidir.’’
  • ‘’İlgili tarafların iklim değişikliği ile ilgili gereklilikleri olabilir’’

İfadelerin eklendiği maddelere ilişkin gerekliliklerin genel amacı değişmemekle beraber bu yeni eklemeler kuruluşun yönetim sistemi içinde iklim değişikliğinin dikkate alınmasını ve bu hususun hemen ele alınmasını gerektirecek kadar önemli bir dış husus olduğunu vurgulamaktadır.

Bu tebliğe göre sizlerden ve bizlerden yapılması gereken beklentiler mevcuttur. Bizler üzerimize düşenler üzerinde çalışırken sizlere de kendi yönetim sisteminiz dahilinde yapmanız gerekenleri aşağıda iletmek isteriz.

Sertifikalı kuruluşlar, kendi yönetim sistemlerinin geliştirilmesi, sürdürülmesi ve etkinliği kapsamında iklim değişikliği hususlarını ve risklerini dikkate aldıklarından emin olmalıdırlar. İklim değişikliği, diğer hususlarla birlikte, ilgili olup olmadığı belirlenmeli, ilgili ise yönetim sistemleri standartlarının risk değerlendirmesi kapsamında değerlendirilmelidir. Bir kuruluşun birden fazla yönetim sistemi (örneğin, Kalite Yönetimi ve İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi) işlettiği durumlarda, ilgili olduğu tespit edilirse, iklim değişikliğinin her bir yönetim sistemi standardı kapsamında değerlendirilmesini sağlanmalıdır.

Bazı iklim değişikliği hususları ve risklerinin, geçerli yönetim sistemi kapsamından veya sektörden bağımsız olarak genel nitelikte olabileceği (örneğin, mevzuata uygunluk veya operasyonel uyumluluk ve organizasyonel dayanıklılıkla ilgili olduğunda), diğerlerinin ise özellikle yönetim sistemi standartlarının gerekliliklerine, belirli sektörlere (örneğin enerji üretimi, tarım ve balıkçılık) ve organizasyonun özelliklerine (örneğin coğrafi konum, tedarik zincirinin doğası veya iş gücü dinamikleri) endeksli olabileceği belirtilmektedir.

BQS Belgelendirme olarak, bu konu ile ilgili her zaman yanınızda olduğumuzu belirtir, iklim değişikliği hususunun ciddiyetle ele alınmasının uzun vadeli olumlu etkilerini hep beraber görmeyi dileriz.

Saygılarımızla