ISO 22003-1:2022 Geçişi

Gıda Güvenliği Yönetim Sistemlerinin Belgelendirmesini Sağlayan Kuruluşlar İçin Şartlar Standardı olan ISO 22003-1:2022 Standardı Haziran 2022’de yayınlanmıştır. Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF) ilgili standardın geçişi için gerekli olan şartları IAF MD 27:2023 dokümanında belirlemiştir.

Yayımlanan standartta özellikle denetim sürelerinin hesaplanmasında ve gıda zinciri kategorilerinde değişiklikler bulunmaktadır. ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi belgelendirmesi yapan belgelendirme kuruluşlarının 31 Aralık 2024 tarihine kadar ISO/IEC 22003:2022’ye göre geçişlerini tamamlamaları gerekmektedir.

Geçiş başvurusu Akreditasyon kurumuna yapılmış olup
geçiş tamamlandıktan sonra ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi denetimleri ISO 22003-1:2022 versiyonuna göre yapılacaktır.

Akreditasyon geçişi tamamlandıktan sonra tüm müşterilerimiz bilgilendirilecektir.