İşletmelerde karşılaşılan en önemli insan kaynakları sorunlarından biri, çalışanların emniyetli ve sağlıklı bir çalışma ortamına sahip olmamalarıdır. İşletmelerin daha iyi rekabet koşullarına ulaşabilmesi için çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda planlı ve sistemli çalışmalar yürütmeleri gerekmektedir.

Kazalardan korunma, sadece insanlara yönelik hasarları değil, maddi hasarları ve şirket imajınızın zedelenmesini de önlemektedir. Şirketinizdeki iş güvenliği konusunda etkin bir kanıt sahibi olursanız, iş ortaklarınızın, çalışanlarınızın ve kamuoyunun güvenini kazanabilirsiniz.

ISO 45001, iş kazası ve meslek hastalığını en aza indirmek, iş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili yasal yükümlülükleri yerine getirmek isteyen işyeri için sağlanması gereken şartları içerir.