BQS yöneticileri, çalışanı, gerek kadrolu, gerekse sözleşmeli personel ve komite üyeleri olarak, yönetim sistemi belgelendirme faaliyetlerini yürütürken aşağıdaki belirtilen tüm hususlara uyacağımızı taahhüt ederiz.

 • BQS, politikaları gereği tüm kuruluşlara eşit mesafededir. BQS, tüm belgelendirme faaliyetlerinde, kararları ve faaliyetleri etkileyebilecek her türlü ticari, mali, idari ve diğer baskılardan uzak tarafsız ve bağımsız bir yapı oluşturulmuştur. BQS adına gerçekleştirilen belgelendirme faaliyetlerinde yer alan personel, komiteler, denetçiler ve teknik uzmanların kararlarını ve çalışmalarını hiçbir kişi veya kuruluşun etkileyemeyeceğini,
 • BQS’in, tüm birim ve fonksiyonlarında danışmanlık hizmetleri ile hiçbir ilişkisi yoktur, bu tür hizmetlerin sunumu resmi olarak yasaklanmıştır. Aday müşterilerin, danışmanlık hizmetlerini (eğer aldılar ise) nereden aldıkları yazılı olarak tespit edileceğini ve analiz edileceğini, Müşterilerimize iç denetim yapmayacağımızı,
 • Faaliyetler ve hizmetler yasal şartlara, ulusal ve uluslararası kurallara göre müşterilerin beklenti ve ihtiyaçlarına paralel olarak ehil personel tarafından yerine getirileceğini,
 • BQS, belgelendirmeyi verme, sürdürme, yenileme, kapsamını genişletme ve daraltma, askıya alma ve geri çekme dâhil olmak üzere, belgelendirme ile ilgili kararlara dair yetkiyi ve sorumluluğu üstleneceğini,
 • BQS, karar alıcının belgelendirmeye dair kararlarını tam bağımsız olarak almasını sağlayacağını,
 • BQS üst yönetimi, sistem belgelendirmesine dair tüm faaliyetlerinde tarafsız olacağını,
 • BQS üst yönetimi, bünyesindeki her çalışanın tarafsızlığın önemini anlaması için gerekli eğitimleri sağlayacağını,
 • Hizmetler sunulurken, tarafsızlık, bağımsızlık ve gizlilik ilkeleri baz alınacak olup ilgili standartların ve yönetmeliklerin ve rehberlerin gereklilikleri müşteri memnuniyetinin en üst seviyede karşılanması ve BQS’in ulusal ve uluslararası arenada saygınlığını artırmak için titizlikle uygulanacağını,
 • Ulusal ve uluslararası kurallara bağlı olarak kurduğumuz sistematik ile bağımsızlık, tarafsızlık ve gizlilik prensipleri, çıkar çatışmasına sebep olacak durumların analiz edilmesi, kaynakların temini gibi hususlar dokümanlarımızda açıkça belirtilmiş ve beyan edileceğini,
 • BQS Belgelendirme olarak Türkiye sınırları içerisindeki her ilden gelen başvuruları cevaplayabilecek denetçi kadrosuna sahibiz. Ayrıca şirketimiz sistem belgelendirme alanında Türkiye sınırları içerisinde de (yerel denetçiler kullanmak şartı ile) belgelendirme ve gözetim faaliyetlerini gerçekleştireceğimizi,
 • BQS’deki tüm çalışanlar (belgelendirme süreci çalışanları, tam zamanlı ya da yarı zamanlı denetçiler ve teknik uzmanlar) ve görev alan tüm komite üyeleri üstlendikleri bütün görevlerde bağımsız olduklarını ticari, mali ve diğer baskılardan uzak oldukları ve olacakları bu beyanla garanti altına alınacağını,
 • Belgelendirme, denetim faaliyetleri kapsamında, objektif olmayan yorum ve değerlendirmeler yapılmayacağını, kuruluşları olumsuz etkileyecek her türlü davranışlardan uzak durulacağını, taraflı ve hoşgörüsüz olunmayacağını, tarafsız ve bağımsız davranılacağını, yönetim sistemimiz, finans yönetimimiz, politikamız, çalışma prensiplerimiz ile tüm bunları ödün vermeksizin uygulayacağımızı beyan ve taahhüt ederiz.
Sezgin GÜNEŞ
Genel MÜDÜR
01.05.2022 Rev:4