BQS olarak görevimiz tarafsızlık, bağımsızlık, eşitlik, gizlilik, güvenilirlik prensiplerine bağlı kalarak, BQS’e başvuruda bulunan kuruluşların yönetim sistemi belgelendirme faaliyetlerini gerçekleştirmektir.

·         BQS olarak tüm faaliyetlerimizi ulusal ve uluslararası kabul edilmiş standartlar, rehberler, mevzuatlar ve kurallar çerçevesinde gerçekleştirmek,

·         BQS ve akreditasyon kurallarına tam, eksiksiz ve sürekli uymak,

·         Müşteri odaklı ve nitelikli hizmet sağlayarak müşterilerimize ve sektörümüze sürekli katma değer sağlamak,

·         Bağımsızlık, Tarafsızlık, Gizlilik, Dürüstlük ve Güvenilirliğin sürdürülmesini sağlamak,

·         Hizmetlerimiz için nitelikli, tecrübeli profesyonel ve yeterli sayıda personeli temin etmek, çalışanlarımızla her türlü konuyu paylaşarak niteliklerini sürekli geliştirmek,

·         Hizmetlerimizi gerçekleştirebilmemiz için uygulanan sistemin etkinliğini sürekli iyileşmeyi sağlayacak şekilde sürdürebilmek,

·         Tüm kuruluşlara eşit bir şekilde uygulanan prosedürler çerçevesinde, tüm başvuruları değerlendirmek ve hizmetlerimizi belirlenen zamanlarda gerçekleştirmek,

·         Hizmetlerimiz kapsamındaki konularda, güncel gelişmeleri takip ederek, ilgili tarafları bilgilendirmek ve bilinçlendirmek,

·         İçinde yaşadığımız çevrenin korunmasına karşı daima duyarlı olmak ve bu anlayışı ilgili taraflar ile paylaşmak,

·         Çevre, insan sağlığı ve güvenliğini göz önünde bulundurularak doğanın ve doğal kaynakların korunması sağlamak ve gözetmek

 

Şirketimizin kalite politikasıdır.

 

Sezgin GÜNEŞ
Genel Müdür
01.02.2016 Rev.03