‘‘CE’’ Fransızca ‘‘Conformité Européene’’ kelimelerinin kısaltmasıdır ve literatürdeki anlamı ‘‘European Conformity’’ Avrupa Normlarına uygunluktur. Başlangıçta ‘‘EC Mark’’ olarak kullanılan bu terim, 1993’te yayınlanan 93/68/EEC direktifiyle resmi olarak ‘‘CE Marking’’ olarak değiştirildi. Şu anda tüm Avrupa Birliği ülkelerinde ‘‘CE Marking’’ olarak kullanılmaktadır.

CE işareti, bir ürün yada ürün grubunun, Avrupa Birliği’nin sağlık, güvenlik, çevre ve tüketicinin korunması konusunda oluşturmuş olduğu ürün direktifleri olarak anılan temel gerekliliklere uygun olduğunu gösterir. Ürün direktifleri; hangi ürünün ne tür temel gereklilikleri karşılaması gerektiğini ve/veya hangi performans seviyelerinde olması gerektiğini ve hangi Harmonize Standartlara uygun olması gerektiğini belirler.

Bir ürünün CE markası taşıyabilmesi için kapsamına girdiği Avrupa Topluluğu Komisyonu tarafından yayınlanmış yeni yaklaşım direktiflerinin ve ilgili harmonize (uyumlaştırılmış) standartların gerekliliklerini yerine getirmesi gereklidir.

CE İşareti Kullanımı

CE İşareti, sadece direktiflerde belirtilen şartlara uygunluk sağlandığında ürünler üzerinde kullanılabilir. Bu nedenle, ürünün özelliklerine göre mevcut direktifler incelenmeli ve hangi direktif veya direktiflerin geçerli olacağına doğru karar verilmelidir. Ürün üzerinde yer alan CE İşareti, ürünün ilgili bütün direktiflere uygunluğunu gösterir.