GLOBALGAP, Avrupa’da yakın geçmişte yaşanan,  halk sağlığını tehdit eden, gıda maddelerinin güvenliğine  ilişkin oluşan sorunların sonucu gündeme gelmiştir.

GLOBALGAP 1997 yılında Avrupalı büyük perakendeci süpermarketlerin raflarına koydukları tarım ürünlerinin güvenli insan sağlığına zararlı olmadığından emin olmak için bir araya gelip kurdukları ve uygulamaya koydukları bir girişimdir.

Günümüzde tüm dünyada geçerli olan GLOBALGAP bir standart haline gelmiştir. Avrupa’daki büyük perakendeci ve üreticilerin %70-80’i şu anda GLOBALGAP’e üye veya kayıtlıdır.

GLOBALGAP standardı; hem bireysel çiftçilere hem de üretici/çiftçi gruplarına (örneğin kooperatifler, büyük ihracatçılar, paketleme evleri vs.)  uygulanmaktadır. Üretici/Çiftçi gruplarından  ayrıca Kalite Yönetim Sistem dokümanlarına ilişkin unsurları yerine getirmeleri ve üreticiler arasındaki bağlantıları yönetebilecek yeterlilikte olmaları da istenmektedir.

Bu anlamda; ürünün tohum aşamasından ekimde kullanılan zirai ilaçlara, hangi üretici tarafından hangi tarlada ekildiğine kadar bütün bilgilerini içeren bir izlenebilirlik oluşturulması gerekmektedir. Böylece ürünlerin üretimden tüketime kadar tüm aşamaları kontrol altına alınmış olmaktadır.