SİSTEM BELGELENDİRME

BQS Belgelendirme, uluslar arası kuruluş olmamın ve rekabet edebilmenin gereği olarak ISO 17021 standardına göre Türk Akreditasyon Kurumu (TURKAK) tarafından Kalite ve Çevre yönetim sistemleri konusunda akredite edilmiştir.

BQS aşağıda belirtilen standartlar kapsamında yönetim sistemleri sertifikasyon hizmetleri sunmaktadır.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi,

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi,

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi,

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi,

ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi,

ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi

IATF 16949 Otomotiv Sektöründe Kalite Yönetim Sistemi,

ISO 13485 Tıbbi Cihazlar Kalite Yönetim Sistemi,

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi